Категории

Хранителни стокиКозметикаОблеклоИзделия от хартия и картонОпаковки и дървен материалСтроителни услуги Обществена пералняПечатарска и книговезка дейностРекламни услугиПрограмни продукти и уеб дизайнТуристически услуги Арт продукти

Дизайнерска рокля ELENA D.

Дизайнерска рокля от колекция BRIGHT CRYSTAL - ELENA D. by NEDELNIK

Размер М.

Копринен шантунг 100%, подплата – вискоза 100%. 

Купи

240.00 лв.

Моден бутик „Неделник”

Варна, ул.”Филип Тотьо”2

0896 87 84 85

Моден бутик „Неделник” е основан през 1989 година, но носи традицията на старите майстори-шивачи. Спецификата на дейността му е ръчната изработка. Всеки бод, направен от майсторите на „Неделник”, носи почерка на единственото място в България, където дрехата се създава изцяло на ръка. Характерен за бутика е фактът, че повече от половината му персонал притежава сертификат за майстор-шивач. Неповторимото внушение за елегантност на облечения в костюм от „Неделник” мъж идва от ръчно изработените илици, понтове, липсата на подлепващи материали. Всички костюми са от изключително качествен текстил от 140 до 180S. Този вид текстил е невероятно фин и изтънчен и придава на мъжа, който го носи блясъка на истинския аристократизъм. Notturno XO serie quartetto са ръчно изработени и специално поръчани за клиентите на Fintes.
„Неделник” е бутик, в който занаятът се предава от поколение на поколение, като същевременно се черпи и от мастойрлъка на старите италиански майстори. Част от екипа на „Неделник” са чиракували при известния италиански майстор Ралф Анания (Ralph Anania), който е вице-президент на Световната Асоциация на майстор-шивачите  IACDE. Господин Анания е носител на Световната купа на майстор-шивачите за 2003 година. Наградата е учредена през 1911 година и се връчва на допринеслите най-много за развитието на шивачеството. Целта на купата е да поощрява формирането и издигането на шивачеството като изкуство.
Към клиентите си „Неделник” подхожда индивидуално. За всеки клиент се създава конкретна кройка, преминава се през 3-4 проби до издаването на окончателен вариант. За „Неделник” е предизвикателство да работи с абсолютно всякакъв тип фигура.

Други продукти на компанията

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.