Категории

Хранителни стокиКозметикаОблеклоИзделия от хартия и картонОпаковки и дървен материалСтроителни услуги Обществена пералняПечатарска и книговезка дейностРекламни услугиПрограмни продукти и уеб дизайнТуристически услуги Арт продукти

Книга с DVD "Време за готвене"

Книгата "Време за готвене" представени от младия готвач Влади Илиев чрез телевизионното му предаване.

Формат 22.5x16.5 см., 156 пълноцветни страници, над 100 рецепти със снимка.

Бонус DVD с уроци по карвинг.

Купи

12.00 лв.

ГИФ-ЕООД

Варна, ул."Любен Каравелов" 77

+359 52 610 306

Фирма „ГИФ” ЕООД е  рекламна агенция основана през 1995 год., специализирана в туристическата реклама. Агенцията предлага пълно рекламно обслужване: графичен дизайн и предпечатна подготовка, фото имидж банк, web дизайн и програмиране, печатна реклама (собствена печатна база), външна реклама, медиа реклама. Основни клиенти на фирмата са водещи бизнес компании, банки и туристически комплекси, хотели и туроператори. След 1999 г., когато печели голямата награда на Националния конкурс за туристически символ и лого на България, следват още няколко големи награди от Международния медиен фестивал в Албена, както и международното отличие за световно качество в Париж 2004 г. Фирмата разполага със собствено студио за предпечатна подготовка и модерна полиграфическа база, а от 2003 г. е сертифициран партньор на Microsoft. 

Други продукти на компанията

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.