Категории

Хранителни стокиКозметикаОблеклоИзделия от хартия и картонОпаковки и дървен материалСтроителни услуги Обществена пералняПечатарска и книговезка дейностРекламни услугиПрограмни продукти и уеб дизайнТуристически услуги Арт продукти

Шипково масло 10 мл.

Доставка - до 70 лв. за сметка на клиента, над 70 лв. - за сметка на Тобекс Ко

Купи

9.80 лв.

Тобекс Ко ЕООД

София, ул.”Елемаг” № 17

02 9581390

Тобекс Ко ЕООД е микро фирма, с основна дейност  свързана с производството на био козметични продукти и добавки на базата на шипково масло. През 2013 г. предлаганите продукти на предприятието са био шипково масло разфасовано в различни грамажи в стъклени шишета, твърди козметични продукти с участие на шипково масло (сапуни) и хранителна добавка на базата на шипково масло, гроздово масло и витамини А, К1 и Е. Част от печалбите произлизат от производни продукти на шипковото масло, но най-продавания продукт остава биосертифицираното масло  от шипки, създадено от фирмата съгласно изискванията за козметика на Европейската комисия.

Шипковото масло е класифицирано като уникално  в няколко посоки- фино и леко прониква в кожата като й позволява да диша, за разлика от всички кремове. То заличава белези и петна от хирургически операции и изгаряния по кожата. Това определя едно много важно търговско качество на продукта-възможност за предлагане както в козметични магазини от общ  разкрасяващ характер, така и в медицински обекти. Голямата популярност на шипковото масло, поради редицата негови полезни качества и широкото му приложение в козметиката и медицината представляват възможност за успешно пазарно развитие на предприятието, което търси начини да разшири своята продуктова гама на козметика с участие на био шипково масло.

Други продукти на компанията

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.