Категории

Хранителни стокиКозметикаОблеклоИзделия от хартия и картонОпаковки и дървен материалСтроителни услуги Обществена пералняПечатарска и книговезка дейностРекламни услугиПрограмни продукти и уеб дизайнТуристически услуги Арт продукти

Танцьорки в розово между сцените

Едгар Дега - Репродукция

Размери 45х54 см

С рамка

Купи

36.00 лв.

„Харт Голд” ООД

гр. Разград, ул.Вардар 16а

0898225600

„Харт Голд” ООД – гр.Разград е фирма, която работи в областта на полиграфията. Като създава продукти на офсетовия, дигиталния, широкоформатния и термотрансферния печат. Фирмата разполага със собствена печатна база и машини от най-ново поколение, с които развива дейността си.

Продуктова гама:

  • всякакъв тип акциденция – формуляри, бланки, учетни форми, журнали и дневници.
  • печат върху винил, самозалепващо фолио, картон и канаваца. 
  • репродукции на картини, интериорни пана, тениски и всякакъв вид стикери и табели.

Други продукти на компанията

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.