Категории

Хранителни стокиКозметикаОблеклоИзделия от хартия и картонОпаковки и дървен материалСтроителни услуги Обществена пералняПечатарска и книговезка дейностРекламни услугиПрограмни продукти и уеб дизайнТуристически услуги Арт продукти

УСЛУГИ с пътно-строителна механизация

Строителна механизация:
Булдозер KOMATSU D65 PH15 -EO

Технически характеристики:

Мощност - 153 / 205 kw/hp
Работна маса - 21 000 кг
Теглителна сила - 205 kn
Обем на гребло - 3, 69 куб.м (с променлив ъгъл на атака)
Гориво - дизел
Производство – 2008 г.                                                                                              5030 м/ч

 

 

УСЛУГИ извършвани с Булдозер KOMATSU D65 PH15 -EO:

Строителни работи по общо изграждане на автомагистрали, горски и релсови пътища и други площи, покрити с чакъл;
Изграждане, укрепване и поддържане на депа за отпадъци, язовири, речни диги; насипване и избутване на инертни материали;
Земни работи: разриване, продълбочаване, престъргване, риголване и рекултивация на земни участъци; подравняване и планировка на земни маси; засипване на изкопи;
Разрушителни работи: изкореняване на трайни насаждения, лозови масиви, овощни градини, храсти, дървета и други;
Отдаване под наем на пътно-строителна техника  с оператор.          

ЦЕНИ:

На една машино-смяна (извършени работи за 8 астрономически часа);
На мото-час (извършени работи за 1 астрономически час);
На кубичен метър разрити и избутани земни маси, строителни и други материали.

Цените се определят и договарят индивидуално в зависимост от действителния характер и периода на извършваната услуга, в това число -  разстоянието до обекта, условията, обема и сложността на услугите.

Купи

0.00 лв.

СТРОЙТЕХ 2010 ЕООД

Ямбол, ул.Анка Александрова 19

046/ 62 55 88

„СТРОЙТЕХ 2010” ЕООД е основано през 2010 година и има наличен опит в своята дейност. Под прецизния управленски контрол и дългогодишния опит на своя Изпълнителен Директор, както и на професионалните познания, умения и личностни качества на машиниста, фирмата предлага на своите клиенти безкомпромисно качество на извършваните услуги.  Техническите характеристики на строителната техника предоставят максимално ефективна и висока производителност.

В периода на своето съществуване, дружеството е участвало активно в изграждането на големи национални обекти - Американската военна база на НАТО в Ново село, АМ „Тракия”, АМ "Марица", Военновъздушна база на НАТО в Безмер и други.

 

Други продукти на компанията

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.