ГЛОБАЛ КОНСУЛТ БГ ЕООД

За фирмата Контакти Продукти

Информация за компанията

Продукти на компанията

ЕКСКУРЗИЯ ДО ВАЗОВАТА ЕКОПЪТЕКА, ВОДОПАД СКАКЛЯ И МАНАСТИР СЕДЕМ
ДВУДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ ДО ПЕРПЕРИКОН, ТАТУЛ, ЗЛАТОГРАД, ШИРОКА ЛЪКА
Екскурзия до Осоговски манастир и Крива паланка
Неделна екскурзия до Суковски манастир, Пирот и Цариброд
Eкскурзия до Букурещ, Синая, Бран и Брашов
Екскурзия до Будапеща
Екскурзия до Будапеща и Виена
Екскурзия до Будапеща, Виена и Прага
Уикенд екскурзия до Халкидики
Екскурзия до Виена, Будапеща и Братислава - 3 европейски столици
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.