„Харт Голд” ООД

За фирмата Контакти Продукти

„Харт Голд” ООД

гр. Разград, ул.Вардар 16а

0898225600

Информация за компанията

„Харт Голд” ООД – гр.Разград е фирма, която работи в областта на полиграфията. Като създава продукти на офсетовия, дигиталния, широкоформатния и термотрансферния печат. Фирмата разполага със собствена печатна база и машини от най-ново поколение, с които развива дейността си.

Продуктова гама:

Продукти на компанията

Близо до езерото
Свети Георги Победоносец
Изгонването на търговците от храма
Зодия Близнаци
Зодия Везни
Зодия Козирог
Свети Мина Котуански
Зодия Водолей
Зодия Риби
Изгрев
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.