Категории

Хранителни стоки

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: par

Filename: models/public_model.php

Line Number: 256

Козметика

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: par

Filename: models/public_model.php

Line Number: 256

Облекло

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: par

Filename: models/public_model.php

Line Number: 256

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: par

Filename: models/public_model.php

Line Number: 256

Опаковки и дървен материал

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: par

Filename: models/public_model.php

Line Number: 256

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: par

Filename: models/public_model.php

Line Number: 256

Строителни услуги

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: par

Filename: models/public_model.php

Line Number: 256

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: par

Filename: models/public_model.php

Line Number: 256

Обществена пералня

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: par

Filename: models/public_model.php

Line Number: 256

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: par

Filename: models/public_model.php

Line Number: 256

Печатарска и книговезка дейност

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: par

Filename: models/public_model.php

Line Number: 256

Рекламни услуги

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: par

Filename: models/public_model.php

Line Number: 256

Програмни продукти и уеб дизайн

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: par

Filename: models/public_model.php

Line Number: 256

Туристически услуги

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: par

Filename: models/public_model.php

Line Number: 256

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: par

Filename: models/public_model.php

Line Number: 256

Арт продукти

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: par

Filename: models/public_model.php

Line Number: 256Каталог

Всички продукти
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.