„Да Винчи дентал лабор” ООД

За фирмата Контакти Продукти

„Да Винчи дентал лабор” ООД

София, ул.

02/ 416 67 35

Информация за компанията

„Да Винчи дентал лабор” ООД – гр.София е високотехнологична лаборатория с основна дейност: изработване на естетични зъбнопротезни конструкции. Дружеството се помещава в зъботехническа лаборатория, намираща се на ул. „Проф. Саздо Иванов” № 6, кв. „Студентски град”, гр. София

„Да Винчи дентал лабор”  е член на Съюза на зъботехниците в България от 2010 г., като от същата година членува и в Европейската и международна федерация на зъботехниците – собственици на зъботехнически лаборатории.

В своята дейност дружеството има опит в работата си със стажанти с намалена работоспособност. Стажантските програми на дружеството са част от добро партньорство с медицински колеж „Йорданка Филаретова” при Медицински университет – София по специалност Технология на зъбните протези.

Основни дейности на дружеството:

 

 Da Vinci Clinic - Специализирана стоматологична клиника

Клиника „Да Винчи Клиник” разполага с най–модерната и всестранна технология за лечение и предлага на пациентите си една изключително комфортна и спокойна обстановка. Всеки един пациент се обслужва от висококвалифицирани екипи. Всичките ни дентални лекари са с богат опит в спешната навременна грижа и особено за намиране на най-добрата и безболезнена възможност за лечение при използване на най-новите технологии и марки продукти.

 

Da Vinci Labor – Зъботехническа лаборатория

Лабораторията е създадена през 2007 г. и днес тя има екип от експерти  във всички области на съвременната зъботехника. Kомпанията разполага с най-съвременна технологична база и има богат  опит в създаването и планирането  на високоестетични, фиксирани или подвижни и имплататни  конструкции.  Екипът на лабораторията ежегодно посещава специализирани курсове и постоянно повишава качеството на продуктите, своята квалификация и умения. За доброто качество на керамичните конструкции, фирмата работи само с доказани брандове като Ivoclar, Argent, Heraeus Kulzer и материали  безвредни за здравето на пациентите канцерогенни съставки. Наш приоритет е да предоставим  продукти и услуги на зъболекари, които търсят висококачествени протези и превъзходно обслужване. Клиентите ни могат  да очакват от нас  професионално отношение и високо ниво на компетентност в  областта  на зъботехниката.

 

Продукти на компанията

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.