Моден бутик „Неделник”

За фирмата Контакти Продукти

Моден бутик „Неделник”

Варна, ул.”Филип Тотьо”2

0896 87 84 85

Информация за компанията

Моден бутик „Неделник” е основан през 1989 година, но носи традицията на старите майстори-шивачи. Спецификата на дейността му е ръчната изработка. Всеки бод, направен от майсторите на „Неделник”, носи почерка на единственото място в България, където дрехата се създава изцяло на ръка. Характерен за бутика е фактът, че повече от половината му персонал притежава сертификат за майстор-шивач. Неповторимото внушение за елегантност на облечения в костюм от „Неделник” мъж идва от ръчно изработените илици, понтове, липсата на подлепващи материали. Всички костюми са от изключително качествен текстил от 140 до 180S. Този вид текстил е невероятно фин и изтънчен и придава на мъжа, който го носи блясъка на истинския аристократизъм. Notturno XO serie quartetto са ръчно изработени и специално поръчани за клиентите на Fintes.
„Неделник” е бутик, в който занаятът се предава от поколение на поколение, като същевременно се черпи и от мастойрлъка на старите италиански майстори. Част от екипа на „Неделник” са чиракували при известния италиански майстор Ралф Анания (Ralph Anania), който е вице-президент на Световната Асоциация на майстор-шивачите  IACDE. Господин Анания е носител на Световната купа на майстор-шивачите за 2003 година. Наградата е учредена през 1911 година и се връчва на допринеслите най-много за развитието на шивачеството. Целта на купата е да поощрява формирането и издигането на шивачеството като изкуство.
Към клиентите си „Неделник” подхожда индивидуално. За всеки клиент се създава конкретна кройка, преминава се през 3-4 проби до издаването на окончателен вариант. За „Неделник” е предизвикателство да работи с абсолютно всякакъв тип фигура.

Продукти на компанията

Дизайнерска рокля ELENA D.
Дизайнерска рокля ELENA D.
Дизайнерска рокля ELENA D.
Дизайнерска рокля ELENA D.
Дизайнерска рокля ELENA D.
Дизайнерска рокля ELENA D.
Дизайнерска рокля ELENA D.
Дизайнерска рокля ELENA D.
Дизайнерска рокля ELENA D.
Дизайнерска рокля ELENA D.
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.